تور و سفر به دور دنیا

فرصت تجاری از نوع نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو در چین یکی ازمهمترین رویدادهای جهانی است که در سال 2 بار و هر با در سه فاز صورت می گیرد و می تواند تاجران و تولیدکنندگان و بازرگانان را به سوی خود جذب کند.
X